Avisos

Call for papers Vol. 1, núm. 2

 

Es convoca una crida d'articles per al volum 1, número 2 amb el títol: LA RECUPERACIÓ DEL TERRITORI A LA MEDITERRÀNIA: REEQUILIBRI MEDIAMBIENTAL I CONTROL DEMOCRÀTIC. El temps límit serà el 15 d'abril de 2020.

Se convoca una llamada de artículos para el volumen 1, número 2 con el título: LA RECUPERACIÓN DEL TERRITORIO En EL MEDITERRÁNEO: REEQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL Y CONTROL DEMOCRÁTICO. El tiempo límite será el 15 de abril de 2020.

The recovery of the territory in the Mediterranean: environmental rebalancing and democratic control. Volum 1 number 2. Deadline April 15th 2020.

 
Publicado: 2019-07-24 Más...
 
Elementos 1 - 1 de 1