[1]
Bernabeu Borja, S. 2018. La praxis política dels Jurats de la ciutat de València. Segles XIV-XV. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. 20 (sep. 2018), 137–162. DOI:https://doi.org/10.14198/medieval.2017-2018.20.05.