[1]
Burguera i Puigserver, V.A. 2023. Jutjar els actes de pirateria a la Corona d’Aragó baixmedieval. El cas de Ponç Descatllar (1440). Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. 24 (mar. 2023), 67–90. DOI:https://doi.org/10.14198/medieval.24205.