(1)
Bernabeu Borja, S. La Praxis política Dels Jurats De La Ciutat De València. Segles XIV-XV. medieval 2018, 137-162.