(1)
Barber Blasco, A. Posar-Li Fi a Les Rancors. La Firma De Paus I Treves En València a Finals De l’Edat Mitjana (1470-1479). medieval 2023, 43-65.