(1)
Burguera i Puigserver, V. A. Jutjar Els Actes De Pirateria a La Corona d’Aragó Baixmedieval. El Cas De Ponç Descatllar (1440). medieval 2023, 67-90.