(1)
Batlle i Gallart, C. Els Oficis a La Barcelona Medieval: Els Capellers Vers 1300. medieval 1993, 197-217.