(1)
Guinot i Rodríguez, E. Sobre l’activitat De La justícia a Un Menut Poble Valencià d’inicis Del Segle XV: Xixona (1413). medieval 1995, 63-79.