(1)
Cateura Bennasser, P. Municipi I Monarquia En La Mallorca Dels Segles XIII-XIV. medieval 2002, 43-58.