Bernabeu Borja, S. (2018). La praxis política dels Jurats de la ciutat de València. Segles XIV-XV. Anales De La Universidad De Alicante. Historia Medieval, (20), 137–162. https://doi.org/10.14198/medieval.2017-2018.20.05