Burguera i Puigserver, V. A. (2023). Jutjar els actes de pirateria a la Corona d’Aragó baixmedieval. El cas de Ponç Descatllar (1440). Anales De La Universidad De Alicante. Historia Medieval, (24), 67–90. https://doi.org/10.14198/medieval.24205