Batlle i Gallart, C. (1993). Els oficis a la Barcelona medieval: els capellers vers 1300. Anales De La Universidad De Alicante. Historia Medieval, (9), 197–217. https://doi.org/10.14198/medieval.1992-1993.9.12