Guinot i Rodríguez, E. (1995). Sobre l’activitat de la justícia a un menut poble valencià d’inicis del segle XV: Xixona (1413). Anales De La Universidad De Alicante. Historia Medieval, (10), 63–79. https://doi.org/10.14198/medieval.1994-1995.10.05