BERNABEU BORJA, S. La praxis política dels Jurats de la ciutat de València. Segles XIV-XV. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, [S. l.], n. 20, p. 137–162, 2018. DOI: 10.14198/medieval.2017-2018.20.05. Disponível em: https://revistes.ua.es/medieval/article/view/2018-n20-la-praxis-politica-dels-jurats-de-la-ciutat-de-valencia. Acesso em: 14 jun. 2024.