Burguera i Puigserver, Victòria A. 2023. «Jutjar Els Actes De Pirateria a La Corona d’Aragó Baixmedieval. El Cas De Ponç Descatllar (1440)». Anales De La Universidad De Alicante. Historia Medieval, n.º 24 (marzo):67-90. https://doi.org/10.14198/medieval.24205.