Guinot i Rodríguez, Enric. 1986. «El señorío De La Vall De Perputxent (siglos XIII-XIV)». Anales De La Universidad De Alicante. Historia Medieval, n.º 4-5 (diciembre):99-118. https://doi.org/10.14198/medieval.1986.4-5.04.