Batlle i Gallart, Carme. 1993. «Els Oficis a La Barcelona Medieval: Els Capellers Vers 1300». Anales De La Universidad De Alicante. Historia Medieval, n.º 9 (diciembre):197-217. https://doi.org/10.14198/medieval.1992-1993.9.12.