Guinot i Rodríguez, Enric. 1995. «Sobre l’activitat De La justícia a Un Menut Poble Valencià d’inicis Del Segle XV: Xixona (1413)». Anales De La Universidad De Alicante. Historia Medieval, n.º 10 (diciembre):63-79. https://doi.org/10.14198/medieval.1994-1995.10.05.