Bernabeu Borja, S. (2018) «La praxis política dels Jurats de la ciutat de València. Segles XIV-XV», Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (20), pp. 137–162. doi: 10.14198/medieval.2017-2018.20.05.