Burguera i Puigserver, V. A. (2023) «Jutjar els actes de pirateria a la Corona d’Aragó baixmedieval. El cas de Ponç Descatllar (1440)», Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (24), pp. 67–90. doi: 10.14198/medieval.24205.