Ferrer i Mallol, M. T. (1993) «El justícia a les viles de la governació d’Oriola (s. XIV)», Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (9), pp. 219–239. doi: 10.14198/medieval.1992-1993.9.13.