Guinot i Rodríguez, E. (1995) «Sobre l’activitat de la justícia a un menut poble valencià d’inicis del segle XV: Xixona (1413)», Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (10), pp. 63–79. doi: 10.14198/medieval.1994-1995.10.05.