Cateura Bennasser, P. (2002) «Municipi i monarquia en la Mallorca dels segles XIII-XIV», Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (13), pp. 43–58. doi: 10.14198/medieval.2000-2002.13.02.