[1]
S. Bernabeu Borja, «La praxis política dels Jurats de la ciutat de València. Segles XIV-XV», medieval, n.º 20, pp. 137–162, sep. 2018.