[1]
V. A. Burguera i Puigserver, «Jutjar els actes de pirateria a la Corona d’Aragó baixmedieval. El cas de Ponç Descatllar (1440)», medieval, n.º 24, pp. 67–90, mar. 2023.