[1]
C. Batlle i Gallart, «Els oficis a la Barcelona medieval: els capellers vers 1300», medieval, n.º 9, pp. 197–217, dic. 1993.