[1]
E. Guinot i Rodríguez, «Sobre l’activitat de la justícia a un menut poble valencià d’inicis del segle XV: Xixona (1413)», medieval, n.º 10, pp. 63–79, dic. 1995.