Burguera i Puigserver, V. A. «Jutjar Els Actes De Pirateria a La Corona d’Aragó Baixmedieval. El Cas De Ponç Descatllar (1440)». Anales De La Universidad De Alicante. Historia Medieval, n.º 24, marzo de 2023, pp. 67-90, doi:10.14198/medieval.24205.