Revistes Científiques de la Universitat d'Alacant

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N O P Q R S T U V W X Y Z Tots

 • Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social és una revista de Treball Social i Ciències Socials editada pel Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat d'Alacant. El seu objectiu és contribuir a la difusió d’investigacions originals, treballs teòrics,...
 • América sin nombre

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  La revista America sin Nombre , fundada el desembre de 1999, és el butlletí anual de difusió científica de la Unitat d’Investigació de Literatura Hispanoamericana: «Recuperacions del món precolombí i colonial en el segle xx llatinoamericà», vinculada al Departament de...
 • Anales de la literatura española

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Anales de la literatura española  és una revista científica del Departament de Filologia Espanyola el primer nombre de la qual es va publicar poc després que la Universitat d'Alacant fóra reconeguda oficialment com a tal.
 • Caplletra

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Caplletra  és una revista internacional de filologia, destinada a la publicació de treballs originals sobre qualsevol aspecte relacionat amb les llengües o les literatures, amb una atenció especial a la filologia catalana. Va adreçada a tots els investigadors i...
 • Cuadernos de Biodiversidad

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Cuadernos de Biodiversidad és una revista internacional de divulgació científica editada pel Centre Iberoamericà de la Biodiversitat (Cibio) de la Universitat d'Alacant. Aquesta revista naix amb l'objectiu de ser vehicle transmissor i impulsor de qualsevol informació...
 • Cultura de los cuidados

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Cultura de los cuidados és una publicació orientada a contribuir al desenvolupament del coneixement històric, antropològic, fenomenològic i teòric de les cures infermeres. 
 • Doxa - Filosofía del Derecho

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Doxa. Cuadernos de filosofía del   derecho és una publicació de caràcter anual, impulsada pel grup de Filosofia del Dret de la Universitat d’Alacant. Des de 1984 tracta de servir com a vehicle de comunicació i intercanvi entre els filòsofs del dret sud-americans i els...
 • ELUA: Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante (ELUA) és una revista científica de les àrees de Llengua Espanyola i Lingüística General del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la Universitat d'Alacant. El seu consell de...
 • Feminismo/s

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Feminismo/s és una publicació semestral de l’Institut Universitari d'Estudis de Gènere de la Universitat d'Alacant, oberta no solament al personal investigador que compon l’IUIEG, sinó a tota la comunitat acadèmica. Amb un enfocament de caràcter interdisciplinari, la...
 • GeoGraphos

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  GeoGraphos és una revista digital de geografia i ciències socials editada pel Grup Interdisciplinari d'Estudis Crítics i d'Amèrica Llatina (GIECRYAL) de la Universitat d'Alacant (Alacant, Espanya) i que té com a objectiu principal estimular la recerca geogràfica i social,...
 • Investigaciones Geográficas

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Investigaciones geográficas és una revista científica internacional de difusió del coneixement geogràfic editada per l’ Institut Interuniversitari de Geografia  des de 1983. El principal objectiu és contribuir a la difusió del coneixement geogràfic, en sentit ampli, i...
 • Investigaciones Turísticas

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  La revista  Investigaciones Turísticas  es editada semestralmente por el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante y tiene como objetivo fomentar la investigación, reflexión y comprensión de la actividad turística a través de una...
 • Ítaca. Revista de Filologia

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  «Ítaca. Revista de Filologia» és una publicació anual del  Departament de Filologia Catalana  de la Universitat d’Alacant, fundada l’any 2010, que té com a objectiu la comunicació i la divulgació del coneixement en l’àmbit dels estudis lingüístics i literaris, i també en el...
 • Journal of Human Sport and Exercise

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Journal of Human Sport and Exercise is an Open Access online journal, which publishes research articles, reviews and letters in all areas of sport sciences. The journal aims to provide the most complete and reliable source of information on current developments in the...
 • Journal of Physical Agents

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  The  Journal of Pysical Agents (JoPha ) looks for contributions describing scientific works in all areas that use agent-based technologies concepts, especially industrial applications, robotics and domotics (physical agents) and applications related to the information...
 • Lucentum

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Lucentum  va començar a publicar-se l'any 1982 com a òrgan de difusió científica de les àrees de coneixement de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Universitat d'Alacant. El seu objectiu és la publicació de treballs de qualitat i interès, originals i inèdits,...
 • MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  MonTI és una revista acadèmica amb vocació internacional promoguda per les universitats públiques valencianes amb docència en traducció i interpretació (Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat de València). Pretén centrar-se en l'anàlisi en...
 • OBETS. Revista de Ciencies Socials

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  OBETS. Revista de Ciencias Sociales  és una revista d'investigació editada per l'Observatori Europeu de Tendències Socials (Obets), grup d'investigació integrat en el  IUDESP, Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau  de la Universitat d'Alacant...
 • Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea  pretén estendre la via de comunicació entre els qui ens interessem per l'anàlisi i interpretació dels successos i processos històrics ocorreguts en les dues últimes centúries. El títol de la revista obeeix precisament al...
 • Procesamiento del Lenguaje Natural

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Procesamiento del Lenguaje Natural té l'objectiu principal de la revista és oferir als investigadors que treballen dins del marc del processament del llenguatge natural (PLN) una oportunitat per a presentar nous treballs, comunicar resultats, discutir problemes i obstacles...
 • RECIEN. Revista Científica de Enfermería

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  RECIEN, Revista Electr ó nica Cient í fica de Enfermer ía  é s una revista d'acc é s obert dirigida a professionals d'infermeria i estudiants que s'inicien en la recerca cl ínica aplicada. S'impulsa des de la Societat Cientí fica...
 • Revista Alicantina de Estudios Ingleses

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Revista Alacantina de Estudios Ingleses (RAEI) té com a objectiu proporcionar a investigadors i estudiosos un fòrum de debat i recerca en tots els àmbits de la Filologia Anglesa.
 • Revista Argelina. Revista semestral de Estudios Argelinos

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Revista Algeriana. Revista semestral d’Estudis Algerians és una publicació electrònica semestral editada per l’Àrea d’Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat d’Alacant que té com a pàgina institucional http://argelina.org/ . Edita dos toms anuals d’investigació i...
 • Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  La Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos té com a objectiu principal la publicació de treballs científics per a l'estudi i edició de la poesia medieval i renaixentista. Dóna cabuda a articles d'anàlisi literària o de transmissió textual, així com a l'edició de...
 • Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante està editada pel Departament d’Història Medieval, Història Moderna i Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la Universitat d’Alacant. Des de 1996 està associada a la Fundación Española de Historia Moderna...
 • Revista Mediterránea de Comunicación

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Revista Mediterránea de Comunicación  és una publicació electrònica d'accés obert des de 2010 promoguda pel grup de recerca " Comunicació i Públics Específics " de la Universitat d'Alacant (Espanya) i coeditada amb el " Grup de recerca en Comunicació i Informació Digital "...

Otras publicaciones

 • Quaderns de Cine

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Quaderns de Cine és una revista del Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística de la Universitat d'Alacant que, amb caràcter monogràfic i periodicitat anual, aborda la relació del cine amb diferents temes que són objecte d’anàlisis acadèmiques.
 • Sociologiados. Revista de investigación social.

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Sociologiados. Revista de Investigación Social és una revista de recerca social editada en format digital pel Departament de Sociologia II de la Universitat d'Alacant (Espanya) i dirigida a professionals, investigadors i investigadores, estudiants, professorat i públic...