Revistes Científiques de la Universitat d'Alacant

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N O P Q R S T U V W X Y Z Tots

 • Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  Sobre la revista

  Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social és una revista de Treball Social i Ciències Socials editada pel Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat d'Alacant. El seu objectiu és contribuir a la difusió d’investigacions originals, treballs teòrics, experiències pràctiques i notes tècniques, realitzades en el nostre país i en l'àmbit internacional, relatius a Treball Social, Política Social i Serveis Socials, així com a altres disciplines i professions que, des d'un punt de vista multi i interdisciplinar, enriqueixen i complementen la disciplina i l'acció professional del treball social en l'àmbit de les Ciències Socials.

  Els treballs es publiquen en espanyol, anglès, francès i portuguès.

 • América sin nombre

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  La revista America sin Nombre, fundada el desembre de 1999, és el butlletí anual de difusió científica de la Unitat d’Investigació de Literatura Hispanoamericana: «Recuperacions del món precolombí i colonial en el segle xx llatinoamericà», vinculada al Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la Universitat d'Alacant (Espanya). A més, la revista forma part de l'activitat acadèmica del Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti de la Universitat d'Alacant.

 • Anales de la literatura española

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  Anales de la literatura española és una revista científica del Departament de Filologia Espanyola el primer nombre de la qual es va publicar poc després que la Universitat d'Alacant fóra reconeguda oficialment com a tal.

 • Caplletra

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Caplletra és una revista internacional de filologia, destinada a la publicació de treballs originals sobre qualsevol aspecte relacionat amb les llengües o les literatures, amb una atenció especial a la filologia catalana. Va adreçada a tots els investigadors i investigadores en aquestes matèries. Des que va ser publicada per primera vegada el 1986, la revista apareix dues vegades l’any, a la primavera i la tardor.
 • Cuadernos de Biodiversidad

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  Sobre la revista

  Cuadernos de Biodiversidad és una revista internacional de divulgació científica editada pel Centre Iberoamericà de la Biodiversitat (Cibio) de la Universitat d'Alacant. Aquesta revista naix amb l'objectiu de ser vehicle transmissor i impulsor de qualsevol informació relacionada amb la conservació de la biodiversitat.

 • Cultura de los cuidados

  Logotip per a la capçalera de pàgina
 • Doxa - Filosofía del Derecho

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho és una publicació de caràcter anual que, des del 1984, intenta fer de vehicle de comunicació i intercanvi entre els filòsofs del dret llatinoamericans i els de l’Europa llatina.

 • ELUA: Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  Sobre la revista

  Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante (ELUA) és una revista científica de les àrees de Llengua Espanyola i Lingüística General del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la Universitat d'Alacant. El seu consell de redacció està integrat pels doctors d'estes àrees. La revista compta, així mateix, amb un Consell assessor format per prestigiosos experts d’universitats espanyoles i estrangeres.

  Aquesta pàgina està en període de proves. Actualment s'està duent a terme el procés editorial de la revista en la nostra web institucional.

 • Feminismo/s

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  Feminismo/s és una publicació semestral de l’Institut Universitari d'Estudis de Gènere de la Universitat d'Alacant, oberta no solament al personal investigador que compon l’IUIEG, sinó a tota la comunitat acadèmica. Amb un enfocament de caràcter interdisciplinari, la seua finalitat és impulsar i canalitzar la recerca en l'àmbit dels estudis de gènere i de les dones, proporcionant al públic lector eines d'anàlisi per a interpretar les relacions de gènere en l'àmbit soci-cultural contemporani sense deixar de banda la perspectiva històrica.

 • GeoGraphos

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  GeoGraphos és una revista digital de geografia i ciències socials editada pel Grup Interdisciplinari d'Estudis Crítics i d'Amèrica Llatina (GIECRYAL) de la Universitat d'Alacant (Alacant, Espanya) i que té com a objectiu principal estimular la recerca geogràfica i social, el debat i la contraposició d'idees entre els estudiants de la Universitat d'Alacant i els d’altres centres d'educació superior d'Espanya, Europa i Amèrica Llatina.

 • Investigaciones Geográficas

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  Sobre la revista

  Investigaciones geográficas és una revista científica internacional de difusió del coneixement geogràfic editada per l’Institut Interuniversitari de Geografia des de 1983. El principal objectiu és contribuir a la difusió del coneixement geogràfic, en sentit ampli, i afermar-se com a mitjà d’expressió de la comunitat científica.

  La revista, que actualment es publica solament en línia, admet articles i ressenyes bibliogràfiques, en castellà o anglès, necessàriament originals i inèdits, que donen cabuda a contribucions científiques de caire geogràfic, en qualsevol de les seues àrees de coneixement. Esporàdicament accepta aportacions procedents de disciplines afins, com la història, l’urbanisme, l’ecologia, l’economia, el medi ambient i la sociologia, entre d’altres. S’orienta de forma específica cap a l’estudiós/osa i investigador/a universitari/ària, i de manera genèrica a totes les persones interessades a ampliar els coneixements sobre l’ésser humà i les seues relacions amb el territori i el paisatge. En cap cas s’admeten treballs divulgatius o que no representen una aportació original al coneixement geogràfic.

  La revista, semestral i d’accés obert i immediat a tots els continguts, compta amb un Consell de Redacció i un Consell Assessor, integrats per prestigiosos investigadors, com també amb unes directrius per als/a les autors/es que garanteixen el rigor de les aportacions publicades. El sistema de revisió utilitzat per als articles és extern i anònim per experts (double blind peer review).

 • Investigaciones Turísticas

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  Sobre la revista

  La revista Investigaciones Turísticas es editada semestralmente por el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante y tiene como objetivo fomentar la investigación, reflexión y comprensión de la actividad turística a través de una perspectiva abierta y multidisciplinar. Se propone interpretar el turismo y los procesos que conlleva desde una mirada iberoamericana y en un contexto global de nuevos modos de producción.

 • Ítaca. Revista de Filologia

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  Sobre la revista

  «Ítaca. Revista de Filologia» és una publicació anual del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, fundada l’any 2010, que té com a objectiu la comunicació i la divulgació del coneixement en l’àmbit dels estudis lingüístics i literaris, i també en el de la didàctica de la llengua i la literatura.

 • JOURNAL OF HUMAN SPORT AND EXERCISE - University of Alicante

  Logotip per a la capçalera de pàgina
 • Journal of Physical Agents

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  About Journal

  The Journal of Pysical Agents (JoPha) looks for contributions describing scientific works in all areas that use agent-based technologies concepts, especially industrial applications, robotics and domotics (physical agents) and applications related to the information society, (software agents) highlighting the similarities and synergies among physical and software agents. We understand that physical agents applications are mainly orientated to the control, coordination and planning of autonomous systems.

 • Lucentum

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  Sobre la revista

  Lucentum va començar a publicar-se l'any 1982 com a òrgan de difusió científica de les àrees de coneixement de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Universitat d'Alacant. El seu objectiu és la publicació de treballs de qualitat i interès, originals i inèdits, referits a aquestes disciplines. Aplica els requisits exigits de qualitat i avaluació anònima per experts i s'intercanvia amb publicacions afins. Està oberta a la participació de tots els investigadors interessats.

 • MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  MonTI és una revista acadèmica amb vocació internacional promoguda per les universitats públiques valencianes amb docència en traducció i interpretació (Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat de València). Pretén centrar-se en l'anàlisi en profunditat dels assumptes relacionats amb la nostra interdisciplina a través de monogràfics caracteritzats pel rigor científic, el debat i la pluralitat.

 • OBETS. Revista de Ciencies Socials

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  Sobre la revista

  OBETS. Revista de Ciencias Sociales és una revista d'investigació editada per l'Observatori Europeu de Tendències Socials (Obets), grup d'investigació integrat en el IUDESP, Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau de la Universitat d'Alacant (Espanya).

  La revista té com a objectiu la difusió d'estudis de naturalesa acadèmica que contribuïsquen al millor coneixement de la societat contemporània. En eixe sentit està oberta a la publicació de resultats d'investigació empírica, metodològica o teòrica d'àmbit nacional i internacional. La revista abasta un ampli ventall de temes inscrits en l'àmbit de la Sociologia i Ciències Socials.

 • Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  Passat y Memoria. Revista de Historia Contemporánea pretén estendre la via de comunicació entre els qui ens interessem per l'anàlisi i interpretació dels successos i processos històrics ocorreguts en les dues últimes centúries. El títol de la revista obeeix precisament al fet que el passat és el camp d'estudi de la història, i la memòria és un dels factors que configuren el nostre passat pròxim. Un altre dels seus objectius és afavorir l'intercanvi d'opinions i el debat d'idees i plantejaments amb els quals es puga eixamplar el marc i enriquir l'instrumental amb el qual es realitzen les recerques.

 • Procesamiento del Lenguaje Natural

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  Procesamiento del Lenguaje Natural té l'objectiu principal de la revista és oferir als investigadors que treballen dins del marc del processament del llenguatge natural (PLN) una oportunitat per a presentar nous treballs, comunicar resultats, discutir problemes i obstacles trobats durant la seua trajectòria investigadora.

 • Quaderns de Cine

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  Sobre la revista

  Quaderns de Cine és una revista del Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística de la Universitat d'Alacant que, amb caràcter monogràfic i periodicitat anual, aborda la relació del cine amb diferents temes que són objecte d’anàlisis acadèmiques.

 • Revista Argelina

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  Sobre la revista

  Revista Algeriana. Revista semestral d’Estudis Algerians és una publicació electrònica semestral editada per l’Àrea d’Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat d’Alacant que té com a pàgina institucional http://argelina.org/. Edita dos toms anuals d’investigació i reflexió al voltant de les lletres, cultura, historia i actualitat d’Algeria. Una versió estesa es publica en paper per l’Editorial Hispano Árabe.

 • Revista Científica de Enfermería

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  Sobre la revista

  RECIEN, Revista Electrónica Científica de Enfermería és una revista d'accés obert dirigida a professionals d'infermeria i estudiants que s'inicien en la recerca clínica aplicada. S'impulsa des de la Societat Científica d'Infermeria SCELE amb la col·laboració de professionals d'Infermeria de reconegut prestigi, procedents de diferents Universitats i centres sanitaris per a la promoció i difusió de la infermeria clínica.

 • Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  La Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos té com a objectiu principal la publicació de treballs científics per a l'estudi i edició de la poesia medieval i renaixentista. Dóna cabuda a articles d'anàlisi literària o de transmissió textual, així com a l'edició de textos i a la descripció de cançoners manuscrits o impresos. Les tradicions objecte d'estudi són fonamentalment les hispàniques, però admet treballs sobre la poesia llatina medieval i la de qualsevol altra llengua romànica o germànica.

 • Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  Sobre la revista

  Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante està editada pel Departament d’Història Medieval, Història Moderna i Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la Universitat d’Alacant. Des de 1996 està associada a la Fundación Española de Historia Moderna (FEHM). Publica aportacions originals d’investigació sobre història moderna, amb especial atenció a l’àmbit territorial espanyol i el conjunt de territoris que van integrar la Monarquia Hispànica, i està dirigida tant a especialistes en història moderna com al públic en general.

  Revista de Historia Moderna es publica amb periodicitat anual des de 1981, i el 2007 havia arribat als vint-i-cinc números. Des del 1996 està associada a la Fundació Espanyola d'Història Moderna, que aglutina la majoria dels professionals dedicats a Espanya a la docència i a la recerca en història moderna i a una selecta nòmina d'hispanistes estrangers. El Departament de Bibliometria i Anàlisi Documental del CINDOC (CSIC) l'ha situada com la millor valorada pels investigadors modernistes espanyols.

 • Sociologiados. Revista de investigación social.

  Logotip per a la capçalera de pàgina

  Sociologiados. Revista de Investigación Social és una revista de recerca social editada en format digital pel Departament de Sociologia II de la Universitat d'Alacant (Espanya) i dirigida a professionals, investigadors i investigadores, estudiants, professorat i públic general interessat en la recerca acadèmica en el camp de les Ciències Socials.