Mas i Forners, A. (2020). Llengua, terra, pàtria i nació. L’evolució de la consciència lingüística i etnocultural entre els cristians de l’illa de Mallorca (segles XIV-XVII). Palma: Documenta Balear. 383 pp. ISBN: 978-84-18441-01-1

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.14198/medieval.20040

Palabras clave:

Llengua, identitat, cultura, Mallorca, segles XIV-XVII

Resumen

Resenya: Mas i Forners, A. (2020). Llengua, terra, pàtria i nació. L’evolució de la consciència lingüística i etnocultural entre els cristians de l’illa de Mallorca (segles XIV-XVII). Palma: Documenta Balear. 383 pp. ISBN: 978-84-18441-01-1.

Financiación

Universidad de Alicante

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Barrio Barrio, J.A. (2005). La formación de la identidad nacional en el sur del país valenciano en el siglo XV. En J. Millán (ed.), Fronteras e identidades en el sur valenciano, siglos XIII-XVI (pp. 29-38). Ayuntamiento de Orihuela.

Barrio Barrio, J.A. (2011). Per servey de la Corona d'Aragó. Identidad urbana y discurso político en la frontera meridional del Reino de Valencia: Orihuela en la Corona de Aragón, ss. XIII-XV. Hispania. Revista Española de Historia, LXXI, (238), 437-465. https://doi.org/10.3989/hispania.2011.v71.i238.349

Ferrando, A. (1980) Consciència idiomàtica i nacional dels valencians. València: Institut de Filologia Valenciana. Universitat de València.

Institut d’Estudis Catalans (2016). Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona.

Mas i Forners, A. (2002). De nationes seu linguae a cuius regio eius lingua. Les denominacions gentilícies de la llengua de Mallorca durant l’edat mitjana. En Homenatge a G. Rosselló Bordoy, vol. II (pp. 585-606). Palma: Societat Arqueològica Lul·liana.

Mas i Forners, A. (2005). Esclaus i catalans. Esclavitud i segregació a Mallorca durant els segles XIV i XV. Palma: Lleonard Muntaner.

Mas i Miralles, A. (2014). La identitat nacional d’Oriola en l’època foral: la llengua com a argument. En A. Mas, J. Millán i B. Montoya (eds), Llengua i identitat a Oriola en l’època foral (pp. 9- 29). Oriola-Alacant: Ajuntament d’Oriola- Universitat d’Alacant.

Sabaté i Curull, F. (2016). Percepció i identificació dels catalans a l’edat mitjana, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Rubio Vela, A. (2012). El patriciat i la nació: sobre el particularisme dels valencians en els segles XIV i XV. Col·lecció Germà Colón d’estudis filològics 9. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vol I. Castelló/Barcelona: Fundació Germà Colón Domènech.

Descargas

Estadísticas

Estadísticas en RUA

Publicado

29-09-2021

Cómo citar

Montoya Abat, B. (2021). Mas i Forners, A. (2020). Llengua, terra, pàtria i nació. L’evolució de la consciència lingüística i etnocultural entre els cristians de l’illa de Mallorca (segles XIV-XVII). Palma: Documenta Balear. 383 pp. ISBN: 978-84-18441-01-1. Anales De La Universidad De Alicante. Historia Medieval, (22), 397–401. https://doi.org/10.14198/medieval.20040